Ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac potowych, którego bogata tradycja przetrwała do dnia dzisiejszego.Nie zabraknie wypiekania chleba i wyplatania kolorowych wieńców.

Chcąc pokazać dorobek ciężkiej pracy rolników, gmina Karlino organizuje imprezę plenerową dla wszystkich mieszkańców. Planowany jest szereg przedsięwzięć kulturalno - sportowych, które mają wpływać pozytywnie na integrację mieszkańców oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego. W programie znajdą się m.in.: konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy wyplatany przez mieszkańców sołectw, najsmaczniejszy chleb. Będzie też jarmark z rękodziełem ludowym - konkurs na kukiełkę warzywną, obrzędy ludowe, prezentacja regionalnych potraw oraz występy artystyczne zespołów lokalnych, a także partnerski turniej sołectw z udziałem naszych niemieckich gości.

Patronat medialny nad imprezą objęło Polskie Radio Koszalin.