fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

W kwietniu 1945 roku, naczelne dowództwo Wojska Polskiego wydało rozkaz powołujący na ziemiach zachodnich I Dywizję Rolno – Gospodarczą. Zadaniem 7.000 żołnierzy z tej dywizji było uporządkowanie i zagospodarowanie opuszczonych i zniszczonych 225 poniemieckich majątków ziemskich, o powierzchni 111 tysięcy hektarów.

W audycji Ireny Kwaśniewskiej posłuchamy wspomnień byłych żołnierzy WP z IV Pułku Dywizji Rolno – Gospodarczej: kpt. Tadeusza Otto i jego podwładnego Andrzeja Hrywniaka. Opowiadają oni o trudnych początkach gospodarowania na koszalińskiej ziemi oraz o tym jak wyglądały relacje z niemiecką ludnością cywilną zamieszkałą na tym terenie.

Czytaj więcej

Posłuchaj

„Pierwszy siew” - fragment audycji Ireny Kwaśniewskiej z 1968 r.