Seminarium naukowe "Trzebiatów- spotkania pomorskie" poświęcone jest m.in. historii, zabytkom, architekturze, archeologii, kulturze, sztuce i propaguje wiedzę o regionie chroniąc dziedzictwo kulturowe miasta i okolic. Od kilku lat w seminarium biorą udział naukowcy, historycy, archeolodzy, etnografowie, kulturoznawcy nie tylko z Polski, ale również z Niemiec.

Na zaproszonych gości czekają wykłady i prelekcje. Młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci mogą aktywnie uczestniczyć w seminarium i poznawać kulturę, historię związaną z terenami Pomorza Zachodniego. Jednocześnie uczniowie mają okazję poznania faktów historycznych z innego źródła, jakim są materiały i dokumenty przywiezione przez uczestników z Niemiec.

Podczas drugiego dnia seminarium odbywa się objazd naukowy „Śladami pomorskich zabytków”, podczas którego uczestnicy poznają miejsca, które często udostępniane są tylko nielicznym.

Podczas seminarium odbywa się również „Konkurs na potrawę pomorską”, ogłaszany wśród mieszkańców Trzebiatowa i okolic, a regionalne pomorskie potrawy przygotowywane są z rodzinnych przepisów i umieszczane przez organizatorów w Pomorskiej Księdze Potraw.

Seminarium naukowemu towarzyszy także wydanie materiałów w formie książkowej, w której znajdują się prezentowane wykłady i odczyty. Zachowa ona charakter naukowy jednak dostępna będzie dla osób amatorsko zajmujących się omawianymi zagadnieniami. Miejsce wydarzenia: Pałac - siedziba Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

Patronem medialnym imprezy jest Polskie Radio Koszalin.

fot. kultura.trzebiatow.pl
fot. kultura.trzebiatow.pl