Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Boninie zaprasza na Krajowe Dni Ziemniaka. Cyklicznie odbywające się wydarzenie to specjalistyczna branżowa impreza wystawowo-targowa i szkoleniowa skierowana do rolników, firm sektora rolnego i spożywczego związanego z produkcją oraz przetwarzaniem ziemniaków.

Ta impreza to wystawy, szkolenia, targi i demonstracja kolekcji odmian ziemniaka oraz fachowe konsultacje.

Cele przedsięwzięcia:

  • wspieranie procesów unowocześniania branży, promocja odmian, ułatwianie kontaktów między uczestnikami rynku oraz integracja jednostek tego sektora agrobiznesu.
  •  prezentacja postępu biologicznego, technologicznego i ekonomiczno - organizacyjnego w produkcji i użytkowaniu ziemniaka wspieranie procesów unowocześniania branży ziemniaka;
  • promocja krajowych odmian ziemniaka; ułatwianie kontaktów między uczestnikami rynku oraz ich integracja.
Uczestnikami wydarzenia będą wystawcy firm ziemniaczanych, nasiennych, przedstawiciele przemysłu spożywczego, przetwórstwa rolnego i firm maszynowych. W wydarzeniu udział wezmą również lokalne przedsiębiorstwa zajmujące się ziemniakiem i szeroko pojętym rolnictwem. Główni odbiorcy to rolnicy oraz konsumenci. Corocznie wydarzenie jest objęte honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektora Roślin i Nasiennictwa oraz Władz Samorządowych.

PROGRAM:

Sobota, 25 sierpnia

10.00-16.00  - Wystawa rolnicza i ogrodnicza
11.00-11.30 - Oficjalne otwarcie XXIII Krajowych Dni Ziemniaka
 
12.00-12.40 - Seminarium szkoleniowo-dyskusyjne: Choroby kwarantannowe ziemniaka
12.40-13.20 - Seminarium szkoleniowo-dyskusyjne: Choroby ziemniaka - nowe, stare problemy
13.20-14.00 - Seminarium szkoleniowo-dyskusyjne: Porażenia wirusowe na plantacjach ziemniaka
14.00-14.40 - Seminarium szkoleniowo-dyskusyjne: Racjonalne nawożenie i ochrona herbicydowa
14.40-15.20 - Seminarium szkoleniowo-dyskusyjne: Jak zwiększyć konkurencyjność ziemniaka
14.20-16.00 - Seminarium szkoleniowo-dyskusyjne: Bank genów ziemniaka źródłem bioróżnorodności 

17.00-22.00 - Spotkanie towarzyskie wystawców i zaproszonych gości

Niedziela, 26 sierpnia

9.00-16.00   - Wystawa rolnicza i ogrodnicza
11.00-14.00 - Pokaz polowy maszyn do technologii produkcji i zbioru ziemniaków i innych maszyn rolniczych
11.00-13.00 - Konkurs „Ziemniaczane inspiracje — najlepsza potrawa z ziemniaka”
13.00-14.00 - Konkurs jakości kulinarnej wybranych odmian ziemniaka
14.00-15.00 - Podsumowanie konkursów
16.00              - Zakończenie targów

Patronat medialny nad imprezą objęło Polskie Radio Koszalin.