fot. Przemysław Grabiński
Fundusze unijne, działania na rzecz obszarów wiejskich i szanse na rozwój dla przedsiębiorców i samorządów - to główne tematy Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego.

Samorządowcy z Pomorza Zachodniego spotykają się dziś w pałacu w Siemczynie. Dotychczasową debatę zdominował temat prac nad perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Jak powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, nie są znane jeszcze szczegóły, ale samorządy muszą liczyć się z koniecznością wygospodarowania większych wkładów własnych: - Za kilka tygodni powinniśmy poznać wymiar finansowy. Wiemy natomiast, że od samorządów będzie wymagało się większych wkładów własnych. Chcemy również uczciwie komunikować, w jakim kierunku idzie Unia Europejska. Na pewno, na zielone technologie zostanie przeznaczonych więcej pieniędzy.

W konwencie udział biorą samorządowcy z niemal siedemdziesięciu gmin województwa zachodniopomorskiego. Jak powiedział burmistrz Białego Boru Paweł Mikołajewski, takie spotkania to doskonała platforma do wymiany doświadczeń, również w kontekście środków unijnych: - Nie jest już łatwo. Projekty muszą być przygotowane perfekcyjnie. Udział wójta czy burmistrza w takich spotkaniach przekłada się później na pracę urzędu.

Konwent w Siemczynie zakończy się jutro. Do tego czasu jego uczestnicy będą rozmawiali jeszcze m.in. o teleopiece, współpracy na rzecz niemarnowania żywności i programie „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”.

pg/rż

Posłuchaj

Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego
Paweł Mikołajewski, burmistrz Białego Boru