fot. Piotr Ostrowski
Trwa nabór wniosków o wsparcie z rządowego Funduszu Wsparcia Gmin Popegeerowskich. O pieniądze - głównie na inwestycje drogowe - stara m.in. gmina Malechowo (powiat sławieński).

W ostatnich dniach rozpoczęła się wycinka drzew przy drodze powiatowej między Kawnem a Dąbrową. W ten sposób gmina poszerza pas drogowy i przygotowuje go pod kolejne inwestycje.

Radosław Nowakowski, wójt gminy Malechowo, który w środę był gościem audycji "Studio Bałtyk", pokreślił, że inwestycje drogowe znajdują się w gronie priorytetowych dla gminy: - Większość mieszkańców naszej gminy była mocniej bądź słabiej związana z PGR-ami, ponieważ wiele ich tutaj działało. Duża część sieci drogowej naszej gminy powstała właśnie w tamtym okresie i nie wytrzymuje już próby czasu i próby obciążenia nowym sprzętem rolniczym. Musimy je więc modernizować i właśnie wnioski o wsparcie tych inwestycji zamierzamy złożyć do Funduszu Wsparcia Gmin Popegeerowskich.

Nasz gość dodał, że gmina Malechowo stara się również o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przygotowała już trzy wnioski na: termomodernizację urzędu gminy, rozbudowę remizy strażackiej w Pękaninie i modernizację oczyszczalni ścieków w Sulechówku. Łączna kwota tych inwestycji to 2,6 mln zł.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Arkadiusza Wilmana z Radosławem Nowakowskim.

red./ar

fot. Piotr Ostrowski
fot. Piotr Ostrowski
fot. Piotr Ostrowski
fot. Piotr Ostrowski
fot. Piotr Ostrowski

Posłuchaj

rozmowa Arkadiusza Wilmana z Radosławem Nowakowskim