Wywołanie czy wydrukowanie zdjęcia nie stanowi problemu. Zorganizowanie wystawy? Także. Czy więc jest jeszcze fotografia sztuką? Czy może już całkowicie spowszedniała? O tym dziś w magazynie „O!Kultura”.

Mateusz Sienkiewicz, zapraszam!