Jedna z firm zajmujących się właśnie badaniem tego rynku opracowała raport dotyczący „Postaw pracodawców wobec automatyzacji pracy”. Dowiemy się, co w nim znajdziemy. Coraz więcej osób zza wschodniej granicy znajduje zatrudnienie w Polsce, także w naszym regionie. Nie zawsze ma to swój pozytywny wymiar. Sprawdzimy, jakie są blaski i cienie tej sytuacji.

Zapraszam

Tomasz Tran