...którzy w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego wyjeżdżać będą na misje na Sycylię. Mówić też będziemy o akcie oskarżenia przeciwko 4 policjantom. Zarzuca się im bezprawne użycie paralizatora i znęcanie się nad zatrzymanym. Będzie też o sprzeciwie mieszkańców ul. Mostnika w Słupsku, którzy nie chcą na parterach swoich budynków kawiarni i restauracji.

Zapraszam
Piotr Głowacki