fot. pixabay.com

„Pierwsza wojna światowa obudziła nowe nadzieje na powstanie niepodległego Państwa Polskiego. Była to wojna, z którą politycy wiązali nadzieje, bo wystąpiły w niej przeciwko sobie trzy mocarstwa zaborcze. Niestety, w armiach tych walczyli naprzeciw siebie Polacy jako żołnierze wrogich armii. Powstanie Wielkopolskie ożywiło nadzieje Polaków na włączenie Krajny do Macierzy.”

O tym, dlaczego mimo ogromnego zaangażowania politycznego Polaków Powstanie Wielkopolskie nie objęło Krajny, regionu historycznego położonego pomiędzy Kaszubami a Wielkopolską posłuchamy we fragmentach audycji Tadeusza Grzechowiaka "Złotowskie w 1919 r."

Czytaj więcej

Posłuchaj

"Złotowskie w 1919 r." - fragment audycji Tadeusza Grzechowiaka z 1987 r.