Posłuchaj

Z rzecznikiem prasowym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność rozmawia Aleksandra Kupczyk