...i kolejnym pomyśle dotyczącym pracy w niedzielę - NSZZ „Solidarność” chce, by wolne dotyczyło nie tylko handlu, ale także innych zawodów. Powiemy też o kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy dotyczących wypłacania minimalnej stawki godzinowej.

Przemysław Grabiński, zapraszam.