W bieżącym roku „Samochodówka” będzie obchodzić 60-lecie istnienia, w związku z czym w dniach 20-21 kwietnia odbędzie się wielkie święto szkoły. Tradycyjny wiosenny Piknik Motoryzacyjny połączony z Dniem Otwartej Szkoły i Zjazdem Absolwentów.

Zespół Szkół nr 10 w Koszalinie jest jedną ze znaczących szkół ponadpodstawowych na mapie edukacyjnej Koszalina. Kształci w zawodach samochodowych i pokrewnych. Jest największą tego typu placówką edukacyjną pod względem zajmowanej powierzchni i struktury organizacyjnej. W zespole funkcjonuje Technikum Samochodowe, Technikum Mechaniczne oraz Branżowa Szkoła I Stopnia. Dużą pomoc w działalności dydaktyczno-wychowawczej stanowią jedyne w mieście warsztaty szkolne - Pracownia Kształcenia Praktycznego oraz Internat. W skład infrastruktury wchodzi także Obserwatorium astronomiczne oraz zespół boisk szkolnych.
Szkoła jest liderem w promowaniu skutecznych form kształcenia zawodowego. Pozyskała do współpracy największego przedsiębiorcę branży motoryzacyjnej w mieście - Grupę Mojsiuk, jako pierwsza w mieście podpisała porozumienie o współpracy z firmą Bumar i kolejne z przedstawicielami firm Toyota, DAF, Nissan. Posiada także klasę patronacką Mercedes-Benz Polska w zawodzie blacharz samochodowy.
Dzięki projektom unijnym napisanym przez nauczycieli szkoły, uczniowie technikum od lat odbywają praktyki za granicami kraju w Niemczech i Hiszpanii, nauczyciele poznają kraje UE i ich systemy edukacji (m.in. Niemcy, Francja, Grecja, Włochy). Szkoła gości także na praktykach uczniów z zagranicy.
Szkoła posiada upoważnienie do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe we wszystkich nauczanych zawodach.
Działania szkoły zostały zauważone, ponieważ dyrektor Tomasz Lampkowski został powołany przez Ministra Edukacji do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych opiniującej działania związane z edukacją zawodową w Polsce.

Ramowy plan obchodów Jubileuszu 60-lecia Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie

20 kwietnia 2018 r. (piątek)
10.00-13.00 Uroczyste spotkanie z udziałem władz miasta, władz oświatowych, zaproszonych gości (okolicznościowe wystąpienia, prezentacja dorobku szkoły, występy artystyczne uczniów szkoły, poczęstunek). Wręczenie honorowej odznaki „Przyjaciel Samochodówki"
21 kwietnia 2018 r. (sobota) Piknik motoryzacyjny połączony z Dniem Otwartej Szkoły i Zjazdem Absolwentów
8.00-9.00 msza koncelebrowana przez księży uczących w Szkole w ostatnim dziesięcioleciu
9.00-10.00 uroczysty przejazd ulicami miasta uczestników zjazdu i pikniku
10.00 rozpoczęcie Pikniku i Zjazdu Absolwentów
10.15-11.30 spotkanie z absolwentami - przemówienie dyrektora, wystąpienia gości, prezentacja historia szkoły, osiągnięć, występ artystyczny uczniów i absolwentów
12.30-14.00 zwiedzanie szkoły, spotkania po latach
18.00-4.00 Bal absolwenta

Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio Koszalin.


aj