W programie Równe Szanse 60+ opowiemy o rozpoczynającym pracę komitecie społecznym przy Radzie Ministrów, który będzie się zajmował m.in. sprawami seniorów.

Zajrzymy też do gmin powiatu słupskiego, które pozyskały 3 miliony złotych na projekt „Srebrna Nić”. Zaprosimy do Dziennego Domu Seniora w Sianowie i zastanowimy się, czy w Koszalinie potrzebny jest Klub Seniora, bo - jak się okazuje - zdania na ten temat są podzielone.

Iwona Kilczewska, zapraszam.