fot. Sejm/Twitter
Premier Mateusz Morawiecki podziękował posłom za uchwalenie tegorocznej ustawy budżetowej. Zapewnił, że środków wystarczy na zrealizowanie wszystkich celów. Zgodnie z założeniami ustawy, deficyt w tym roku ma nie przekroczyć 41,5 miliarda złotych.

Premier powiedział, że podniesienie wydatków sektora finansów publicznych jest potrzebne między innymi po to, by zabezpieczyć środki na podwyżki emerytur. Dodał, że nie zabraknie pieniędzy również na inne cele - na drogi, koleje, rozwój infrastruktury, mieszkania.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że przyrost wydatków na służbę zdrowia będzie w roku 2018 największy od 28 lat. Wyniesie 93 miliardy złotych. Będzie to przyrost nakładów o 6 miliardów. - Kiedy realizacja budżetu jest lepsza, to dzielimy się z ludźmi, ze społeczeństwem - mówił premier.

Szef rządu ocenił, że zaakceptowany przez Sejm budżet jest dobry zarówno pod względem dochodowym, jak i wydatkowym. Zapowiedział jednocześnie kontynuację prac nad kwestiami podatkowymi. Przekonywał, że „jest to prawdziwa, bardzo głęboka zmiana w stosunku do tego, co było wcześniej”.

Dziękując posłom, premier podkreślił, że uchwalona ustawa budżetowa pozwoli rządowi „dobrze służyć Polsce, polskim rodzinom, bezpieczeństwu naszych granic i bezpieczeństwu wewnętrznemu”.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Ministerstwo Finansów, wzrost gospodarczy w 2018 roku wyniesie 3,8 procent. Ceny mają wzrosnąć o 2,3 procent. Rząd założył, że bezrobocie na koniec roku ma wynieść 6,4 procent. Dochody mają przekroczyć 355 miliardów, a wydatki blisko 397 miliardów złotych.

Za uchwaleniem budżetu z poprawkami głosowało 240 posłów, przeciw było 189, a dwóch wstrzymało się od głosu.

IAR/ar