fot. szczecin.uw.gov.pl
Efekty pracy zachodniopomorskich policjantów i stan bezpieczeństwa w regionie omawiane były dziś na rocznej naradzie Policji z udziałem m.in. wicewojewody Marka Subocza.

W ubiegłym roku w województwie zachodniopomorskim odnotowano spadek przestępczości o ponad 6 proc., przy jednoczesnym wzroście wykrywalności o dwa punkty procentowe (wykrywalność sprawców przestępstw wyniosła 74 proc.).

Zdecydowanie spadła liczba przestępstw kryminalnych oraz tych określanych jako najbardziej uciążliwe społecznie (kradzież z włamaniem, kradzież mienia, kradzież pojazdu, uszkodzenie mienia, rozbój, bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu). To właśnie w tej kategorii szczególnie cieszy spadek stwierdzonych przestępstw aż o 13 proc. w stosunku do roku 2016.

Podtrzymana została dobra tendencja w zwalczaniu przestępczości narkotykowej - zachodniopomorscy policjanci przejęli z rąk przestępców więcej narkotyków i stwierdzili więcej przestępstw. Funkcjonariusze przejęli 214 kg narkotyków - o niemal 45 kg więcej niż przed rokiem.

Przywrócono też dwa kolejne Posterunki Policji - w Kołbaskowie i Dziwnowie.

Według badań opinii publicznej trzy czwarte Polaków dobrze ocenia pracę policjantów pełniących służbę w rejonie ich zamieszkania i jest to ocena lepsza niż rok wcześniej. Ponadto dane dotyczące całego kraju pokazują, że 89% naszych rodaków czuje się bezpiecznie.

Redakcja/szczecin.uw.gov.pl/ar