Rekonstrukcja rządu. Nowi ministrowie w gabinecie Mateusza Morawieckiego
fot. twitter/KancelariaPrezydenta
9 ministrów odchodzi z rządu Mateusza Morawieckiego. Zmiany między innymi na stanowiskach szefów strategicznych resortów - obrony, spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych. Premier Morawiecki nie będzie pełnił już funkcji ministra finansów i rozwoju.

14:50 Kolejne szczegóły rekonstrukcji rządu

Premier Mateusz Morawiecki pokieruje Ministerstwem Cyfryzacji, a nowym szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów został Jacek Sasin. Henryk Kowalczyk, który dotąd kierował Komitetem jest teraz ministrem środowiska.

12:35 Premier Mateusz Morawiecki o nowym rządzie


Premier podkreślił, że polska demokracja ma być demokracją z sercem, która służy ludziom, która pomaga ludziom w bogaceniu się duchowym i materialnym. „Jest dla nas priorytetem byśmy budowali Polskę bezpieczną i silną. Nie chcemy być rządem doktrynalnym, rządem skrajności. Chcemy łączyć gospodarkę ze społeczeństwem, który łączy Polskę ze światem” - podkreślił Mateusz Morawiecki. Premier powiedział, że chciałby, aby jego rząd został zapamiętany jako dobry rząd. „Nie jesteśmy tu dla zaszczytów, dla prestiżu. Jesteśmy po to, by służyć dwadzieścia cztery godziny na dobę” - mówił. Jednocześnie podziękował zdymisjonowanym ministrom, którzy, jak dodał, wykonali swoją pracę bardzo dobrze. Na koniec zwrócił się do swojego nowego rządu. „Powiem krótko, filozoficznie. Do roboty!” - zakończył szef rządu.
12:30 Przemawia Prezydent Andrzej Duda

Prezydent podziękował wszystkim ministrom za służbę dla dobra Ojczyzny. Pogratulował też premierowi Mateuszowi Morawieckiemu umiejętności przeprowadzania zmian personalnych i strukturalnych. „Zmiany te mają spowodować, że ministerstwa będą działały jeszcze bardziej efektywnie” - powiedział prezydent. Andrzej Duda podkreślił, że jest otwarty na współpracę ze wszystkimi ministrami. „Proszę o spotkania w razie jakichkolwiek problemów. Jeśli będzie potrzebne moje działanie jako prezydenta, to będę czynił wszystko, żeby jak najlepiej z państwem współpracować” - zadeklarował Andrzej Duda. „Mnie ogromnie na tym zależy, żeby to, co robimy dla Rzeczypospolitej, było robione jak najlepiej. Jestem zawsze otwarty. Chciałbym, abyście widzieli we mnie państwo tego, który zawsze współdziała i wspiera” - zakończył Andrzej Duda.

12:25 Andrzej Adamczyk powołany na stanowisko ministra infrastruktury

Wcześniej, od 2015 roku był ministrem infrastruktury i budownictwa w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego. Należy do Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej działał w Porozumieniu Centrum. Jest posłem na Sejm od 2005 roku, byłym samorządowcem. Znany z działań na rzecz budowy oraz modernizacji dróg w Polsce, bliskie są mu również kwestie związane z infrastrukturą kolejową. Zasiada w Małopolskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Andrzej Adamczyk był wieloletnim przewodniczącym Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Uczestniczył w pracach podkomisji: do spraw budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, do spraw monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej oraz do spraw transportu lądowego. W Sejmie aktywnie uczestniczył w pracach nad zmianą ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W imieniu Klubu Parlamentarnego PiS występował też o wotum nieufności dla ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka.

Dwukrotnie - w 1998 i w 2002 roku - był wybierany do rady powiatu krakowskiego. Przewodniczył w niej komisji infrastruktury i gospodarki komunalnej. Urodził się 4 stycznia 1959 roku. Ukończył Zespół Szkół Budowlanych w Krzeszowicach. W 2016 roku w olkuskiej filii Społecznej Akademii Nauk w Łodzi uzyskał tytuł magistra na kierunku rachunkowość i finanse w zarządzaniu.

12:23 Mariusz Błaszczak, dotychczasowy szef MSWiA, został nowym ministrem obrony narodowej. Na tym stanowisku zastąpił Antoniego Macierewicza, który pełnił tę funkcję od 16 listopada 2015 roku

Mariusz Błaszczak urodził się 19 września 1969 roku w Legionowie. Jest absolwentem historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Krajową Szkołę Administracji Publicznej i studia podyplomowe - Samorząd Terytorialny i Rozwój Lokalny oraz Zarządzanie w Administracji.

Po studiach pracował w administracji samorządowej w Urzędzie Miasta Legionowo. W latach 2002 - 2004 był zastępcą burmistrza warszawskiej dzielnicy Wola, a w grudniu 2004 roku został burmistrzem Śródmieścia. Od 31 października 2005 roku pełnił funkcję szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W marcu 2007 został mianowany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na stanowisko Ministra - członka Rady Ministrów. W wyborach parlamentarnych w 2007 roku uzyskał mandat poselski z ramienia PiS. W wyborach w 2011 roku uzyskał reelekcję. W 2015 roku ponownie został wybrany do Sejmu.

W latach 2015-2018 minister spraw wewnętrznych i administracji w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego, od 9 stycznia 2018 minister obrony narodowej w rządzie Mateusza Morawieckiego.

12:21 Jacek Czaputowicz powołany na stanowisko ministra spraw zagranicznych

Wcześniej, od 2017 roku pełnił funkcję wiceministra w tym resorcie. Politolog, profesor nauk społecznych, pracę w MSZ rozpoczął w 1990 roku, od stanowiska wicedyrektora i dyrektora Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa. W latach 2006-2008 był dyrektorem Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. Profesor Jacek Czaputowicz to także wykładowca akademicki, specjalista w dziedzinie europeistyki i funkcjonowania administracji państwowej. W latach 2008 - 2012 był dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Zasiadał także w Radzie Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów i Radzie Administracyjnej Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht.

Od lat 70. był związany z opozycją demokratyczną. Działał w Solidarności i Ruchu Wolność i Pokój. W latach 1988-1990 członek Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie. Jacek Czaputowicz urodził się 30 maja 1956 roku. W 1986 roku Ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki. Tytuł doktora nauk politycznych uzyskał w Polskiej Akademii Nauk. W 2016 roku otrzymał tytuł profesora nauk społecznych.

12:20 Joachim Brudziński powołany na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji

Na tym stanowisku zastąpił Mariusza Błaszczaka. Brudziński, politolog, dziennikarz, karierę polityczną zaczynał w 1991 roku w Porozumieniu Centrum, następnie wstąpił do PiS. Początkowo, do 2006 roku był szefem struktur partii w województwie zachodniopomorskim, potem pełnił funkcje sekretarza generalnego i przewodniczącego zarządu głównego PiS. W 2009 został przewodniczącym nowego organu partyjnego - komitetu wykonawczego, wybrany ponownie na tę funkcję w 2013 i 2016 roku. Od ubiegłego roku jest też wiceprezesem partii.

Uważany za jednego z najbardziej zaufanych ludzi Jarosława Kaczyńskiego. Był pomysłodawcą i założycielem Morskiego Centrum Informacji Zawodowej w Szczecinie, zajmującego się podnoszeniem kwalifikacji polskich marynarzy i rybaków. Współpracował jako dziennikarz z Polskim Radiem Szczecin, był rzecznikiem prasowym Urzędu Morskiego w Szczecinie. Wykładał w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu oraz w Policealnym Studium Administracji. Pełnił też funkcję społecznego kuratora sądowego. Urodził się 4 lutego 1968 roku. Ukończył Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu oraz Wydział Politologii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego. W Szczecinie odbył też podyplomowe studia pedagogiczne.

12:18 Nowym ministrem środowiska został Henryk Kowalczyk. Zastąpi on na stanowisku Jana Szyszkę

Do tej pory był przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów, w 2016 roku pełnił obowiązki ministra skarbu państwa. Od 2015 - minister - członek Rady Ministrów w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, samorządowiec. Był wiceministrem w resorcie rolnictwa i rozwoju wsi oraz pełnomocnikiem rządu do spraw kształtowania ustroju rolnego w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego.

Z wykształcenia matematyk. W ławach sejmowych zasiada od 2005 roku z ramienia PiS. W przeszłości był między innymi, nauczycielem matematyki oraz wójtem gminy Winnica. Od lutego do grudnia 1998 roku - wojewoda ciechanowski. Z kolei, wybrany z listy Akcji Wyborczej Solidarność, w latach 1999-2002 zasiadał w sejmiku mazowieckim. Zaangażowany w działalność opozycyjną, w latach 1980-1981 przewodniczył komisji zakładowej Solidarności w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie, potem był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Gminy Winnica. Członek Akcji Katolickiej oraz Ruchu Światło-Życie. W latach 1992-2003 należał do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, od 2005 roku działa w PiS. Urodził się 15 lipca 1956 roku. W 1980 roku ukończył studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego.

12:16 Łukasz Szumowski nowym ministrem zdrowia

Minister Łukasz Szumowski jest kardiologiem. Po ukończeniu studiów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 20 lat temu podjął pracę w Instytucie Kardiologii w Aninie. W 2002 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych a w 2010 roku - habilitację. W 2016 roku otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy tytuł profesora nauk medycznych. Od 2011 roku kierował zespołem specjalistycznych nauk o życiu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Profesor Łukasz Szumowski jednocześnie kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie, gdzie przez wiele lat był członkiem rady naukowej. Był członkiem m.in. European Heart Rhythm Association Training Fellowships Committee, Innovation Committee, a także zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Należy do Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Jest zaangażowany w projekt stworzenia Instytutu Biotechnologii Medycznej, którego koncepcję w końcu grudnia przedstawili premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Według ich zapowiedzi nowa instytucja zainwestuje pół miliarda złotych w prowadzone w Polsce badania nad stworzeniem nowych cząsteczek leków.

12:13 Jerzy Kwieciński powołany na stanowisko ministra inwestycji i rozwoju

Dotąd pełnił funkcję wiceministra rozwoju, którą objął w 2015 roku, był też pełnomocnikiem premiera do spraw funduszy europejskich i rozwoju regionalnego. W latach 2005 - 2008 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W 2014 roku został członkiem rady programowej Prawa i Sprawiedliwości. Od 2015 roku uczestniczy w pracach Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. W marcu 2017 został pełnomocnikiem rządu do spraw wystawy światowej EXPO 2022 w Łodzi.

W latach 90. pracował w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, zajmując się programami finansowanymi z funduszy europejskich. W 2003 roku objął funkcję prezesa zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości, którą pełnił przez 2 lata. Był także doradcą Banku Światowego, uczestniczył między innymi w przygotowywaniu raportu: World Development Report 2009 „Reshaping Economic Geography”. Jerzy Kwieciński urodził się 16 października 1959 roku, w Stalowej Woli. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, w której uzyskał stopień doktor nauk technicznych.

12:12 Jadwiga Emilewicz nowym ministrem przedsiębiorczości i technologii

Wcześniej, od 2015 roku pełniła funkcję wiceministra rozwoju. Jest wiceprezesem ugrupowania Jarosława Gowina "Porozumienie", wcześniej "Polska Razem". Specjalizuje się w dziedzinie socjologii władzy i zmian ustrojowych, a także rozwoju samorządu terytorialnego. Należy do Oxford University European Affairs Society. Współpracuje z Ośrodkiem Myśli Politycznej w Krakowie i Radą Stowarzyszenia Klubu Jagiellońskiego, jest członkiem honorowym Klubu Jagiellońskiego.

Urodziła się 27 sierpnia 1974 roku. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystką Uniwersytetu Oxfordzkiego, wykładowczynią w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

12:11 Nowym ministrem finansów została Teresa Czerwińska

Do tej pory, jako wiceminister była odpowiedzialna za budżet państwa. Wcześniej, w latach 2015-2017 - podsekretarz stanu w ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego, gdzie zajmowała się finansami. Ekonomistka, specjalizuje się w inwestycjach i ubezpieczeniach. Ma bogate doświadczenie zarówno akademickie, jak i zawodowe, związane z rynkiem finansowym. Pracowała między innymi, w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Wielokrotnie powoływano ją do organów nadzorczych instytucji finansowych oraz jako biegłego sądowego.

Jest autorką i współautorką analiz i ekspertyz z zakresu zarządzania finansami i ryzykiem instytucji finansowych. Była zatrudniona w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkole Finansów i Rachunkowości w Sopocie oraz Sopockiej Szkole Wyższej. W 2011 roku objęła stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Systemów Finansowych Gospodarki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W kadencji 2015-2018 została sekretarzem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Ma stopień doktora habilitowanego.

Urodziła się 7 września 1974 roku w Dyneburgu (Łotwa). Ukończyła studia na Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Jest współautorką podręczników w zakresie: makroekonomii, ubezpieczeń oraz zarządzania inwestycjami.

12:09 Rozpoczęła się ceremonia powołania rządu

Prezydent Andrzej Duda odwołał: Mateusza Morawieckiego - z funkcji ministra rozwoju i finansów, Mariusza Błaszczaka - ministra spraw wewnętrznych i administracji, Antoniego Macierewicza - ministra obrony narodowej, Witolda Waszczykowskiego - ministra spraw zagranicznych, Konstantego Radziwiłła - ministra zdrowia, Jana Szyszkę - ministra środowiska, Annę Streżyńską - z funkcji ministra cyfryzacji, Andrzeja Adamczyka - ministra infrastruktury i budownictwa. Odwołany został również szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.


Pierwsze posiedzenie nowego rządu odbędzie się o godzinie 13.30.


IAR/TVP Info/ez

Czytaj więcej