Dr Monika Sterczyńska z Politechniki Koszalińskiej | Źródło: Małgorzata Durska, Adam Iwaszkiewicz
Dr Monika Sterczyńska z Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej jest laureatką konkursu Narodowego Centrum Nauki i znalazła się w kalendarzu na 2018 rok wydanym przez NCN. Publikacja promuje osiągnięcia młodych naukowców.

Monika Sterczyńska w zeszłym roku uzyskała stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie Technologia Żywności i Żywienia na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Temat jej pracy doktorskiej brzmiał „Technologiczne aspekty klarowania brzeczki piwnej z uwzględnieniem zmodyfikowanej metody separacji osadów w kadzi wirowej”.