Dziś w magazynie Biznes - Rynek - Ekonomia powiemy m.in. o dalszych pracach nad ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę oraz płatnych jednorazówkach i o tym, jak przyczynią się do walki ze smogiem. Będzie też o programie Mieszkanie Plus – jak się okazuje nie wszystkie samorządy współpracują w kwestii jego realizacji. Zajrzymy też do koszalińskiego klubu przedsiębiorczych mam.

Przemysław Grabiński, zapraszam.