fot. wikipedia.org

W Czarnem podczas I wojny światowej Niemcy utworzyli obóz jeniecki dla rosyjskich żołnierzy. W latach późniejszych został on przekształcony w obóz koncentracyjny, w którym więźniami byli przeciwnicy hitleryzmu.

Po rozpoczęciu II wojny światowej nastąpiło kolejne przekształcenie w stalag dla jeńców wojennych. Stalag podzielono na 2 obozy: Lager Nord i Lager Ost. W pierwszym więźniami byli jeńcy z armii polskiej, francuskiej, belgijskiej i jugosłowiańskiej. W drugim zaś więziono głównie jeńców rosyjskich oraz włoskich. Z powodu głodu, chorób i nieludzkiego traktowania życie w obozie straciło 65 tysięcy osób.

W reportażu Tadeusza Kuleszy posłuchamy wspomnień byłych jeńców obozu w Czarnem. Usłyszymy o ich dramacie, tragicznych warunkach bytowych, głodzie, wyniszczających chorobach, masowych mordach oraz wszechobecnym okrucieństwie Niemców.

Czytaj więcej

Posłuchaj

„Słońce świeci nad Czarnem” - reportaż Tadeusza Kuleszy z 1972 r.