Gość Studia Bałtyk: Piotr Zientarski - senator Platformy Obywatelskiej | Źródło: Adam Iwaszkiewicz

Posłuchaj

Z senatorem Platformy Obywatelskiej rozmawia Anna Popławska