Posłuchaj

Z prezesem Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej rozmawia Andrzej Watemborski