fot. tt/Murielle Champion
Słupscy radni uchwalili rezolucję w sprawie poparcia starań premiera RP o przeniesienie pomnika Jana Pawła II z Ploërmel we Francji do Polski i wyrażenia woli przejęcia monumentu na teren miasta.

Pomnik Jana Pawła II we francuskim mieście stoi od 2006 r. W październiku tego roku zdecydowano o zdjęciu z niego krzyża. Z tą decyzją nie zgodził się polski rząd i rozpoczął starania o ściągniecie monumentu do Polski.

Jednym z miast, które chce pomnik pozyskać jest Słupsk. W głosowaniu w tej sprawie 14 słupskich radnych było za, dwóch przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu.

- Rezolucja zostanie przekazana do premiera. Czekamy na decyzję rządu. Jeżeli się okaże, że pomnik zostanie przeniesiony do Polski, to jesteśmy na liście miast, które chętnie go przyjmą - mówi Beata Chrzanowska, przewodnicząca rady miasta.

Radni argumentowali, że skoro kiedyś zgodzili się na powstanie ulicy Jana Pawła II, to teraz także trzeba spróbować ściągnąć pomnik papieża do Słupska. Podjęli swoje działania na wniosek jednego z mieszkańców, który 6 listopada przyniósł do biura rady petycję  dotyczącą inicjatywy uchwałodawczej w sprawie poparcia działań rządu. Podobne inicjatywy podjęto także w Zakopanem, Sochaczewie i Rzeszowie.

rsz/ar

Czytaj więcej

Posłuchaj

Beata Chrzanowska, przewodnicząca Rady Miasta