fot. MOSG
Strażnicy graniczni z Ustki zakończyli kontrole dwóch firm świadczących usługi jako agencje zatrudnienia.

Usteccy strażnicy zweryfikowali zatrudnienie 317 cudzoziemców, stwierdzając nielegalną pracę i jej powierzenie 207 cudzoziemcom (195 z Ukrainy i 12 z Gruzji). Firmy zatrudniały pracowników poza okresami wskazanymi w oświadczeniach o zamiarze powierzenia pracy, na gorszych warunkach, czy też bez pisemnych umów i zezwoleń na pracę.

Cudzoziemcy byli wysyłani do pracy w kilkudziesięciu firmach na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Pracowali głównie w przetwórstwie rybnym i produkcji przemysłowej. Według strażników granicznych dokumentacja była prowadzona chaotycznie, z licznymi brakami i uchybieniami. Podejrzewają, że pracownicy mogli zostać wprowadzeni w błąd i w ten sposób doprowadzeni do nielegalnego wykonywania pracy. Pracodawcom grozi kara w wysokości do 10 tys. zł. Ponadto kontrole Straży Granicznej wykazały naruszenia przepisów ustawy o ubezpieczeniach społecznych oraz ordynacji podatkowej.

Od początku tego roku funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili 535 kontroli, ujawniając nielegalną pracę 2170 cudzoziemców.

Redakcja/MOSG/ar