fot. pixabay.com

„Nieprzebrana jest skarbnica mądrości ludowej. W ludowych porzekadłach, sentencjach zawarta jest zaskakująca mądrość ludu, który je tworzył. Zwyczajne, naturalne tak jak ludzkie życie”.

Przysłowia swój rodowód brały z dawnych wierzeń, obserwacji pór roku, zjawisk przyrody, obyczajowości i codziennego ludzkiego życia. Bywają one dosadne, często pouczają. Są wskazówkami, zakazami czy też przestrogami. Przekazywane z pokolenia na pokolenie przetrwały do dziś.

We fragmencie archiwalnej audycji Czesława Kuriaty usłyszymy przysłowia na temat człowieka mądrego.

Czytaj więcej

Posłuchaj

„Historie z tej ziemi” - fragment audycji Czesława Kuriaty z 1971 r.