Dziś Na Styku Brzmień:

muzyka z płyt nowych:
Neil Young+Promise of the Real - The Visitor
Rainer Maria - S/T
Hater - Red Blinders

tych nieco starszych:
Sundar Karma - Youth Is Only Fun In Retrospect
Shadow Band - Wilderness of Love
Cobalt Chapel - Cobalt Chapel

i najstarszych:
The Electric Light Orchestra - The Electric Light Orchestra
George Harrison - Dark Horse
America - America

Janusz Lendzion
Zapraszam