fot. slupsk.pl
Zestawienie najbardziej i najmniej zanieczyszczonych miast przygotował Polski Alert Smogowy. Na potrzeby raportu przeanalizowano ubiegłoroczne dane zebrane przez stacje pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Wśród miast z najniższym stężeniem pyłu PM10 znalazł się Słupsk - czwarty w zestawieniu. Średnia roczna wartość szkodliwej substancji w powietrzu wynosiła tu 19,2 µg (mikrograma)/m3. Jak przypomina Polski Alarm Smogowy, średnioroczne stężenia pyłu PM10 nie powinno przekraczać poziomu 40 mikrogramów na metr sześcienny.

W zestawieniu uwzględniono także miasta, w których stężenie pyłu PM10 było przekroczone najkrócej. Tu także Słupsk znalazł się tuż za podium. Tylko sześć dni w ciągu roku zawartość szkodliwej substancji w powietrzu przekroczyła 50 µg/m3.

Jak podkreślają autorzy raportu, głównym źródłem rakotwórczego benzo(a)pirenu są gospodarstwa domowe, które używają m.in. pozaklasowe kotły na węgiel i drewno, emitujące więcej szkodliwych pyłów.

ms/ds

fot. 1 smoglab
fot. 2 smoglab