fot. wikipedia.org

Andrzej Hakenberger – wybitny lutnista, kompozytor, śpiewak kapeli królewskiej w Krakowie. Pochodził z Pomorza. Urodził się ok. 1574 r. w Koszalinie.

Od 1608 do 1627 roku pełnił funkcję kapelmistrza Kościoła Mariackiego w Gdańsku. Autor licznych kompozycji polichóralnych, w tym również utworów zawartych w tabulaturze pelplińskiej. W archiwalnej audycji Barbary Gołembiewskiej usłyszymy o tym znamienitym, urodzonym w Koszalinie, szesnastowiecznym kompozytorze Andrzeju Hakenbergerze, jego talencie i skomponowanych przez niego utworach.

Czytaj więcej

Posłuchaj

O Andrzeju Hakenbergerze - kompozytorze koszalińskim z XVI wieku – fragment audycji Barbary Gołembiewskiej z 1982 r.