fot. Organizator
Konkurs organizowany przez Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej we współpracy z Wydziałem Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej i Sponsorem strategicznym GlobalLogic S.A. przeznaczony jest dla wszystkich osób, które interesują się programowaniem. Odbędzie się on 12.01.2018 roku w godz. 10.00 – 15.00 na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, ul. Śniadeckich 2, Blok D, Centrum Informatyczne Wydziału Elektroniki (CIWE).

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych programistów spośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.

Uczestnikiem konkursu może zostać osoba, która posiada umiejętności programowania w jednym z następujących języków: C++, Python, C#, Java. W trakcie trwania konkursu udostępniona będzie możliwość wyboru i zmiany języka dla każdego z zadań konkursowych na jeden z powyżej wymienionych języków, preferowany przez uczestnika. Osoby programujące w ogólnie znanych językach programistycznych będą miały równe szanse na wykazanie się wiedzą praktyczną podczas testu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie się na stronie internetowej Biura Karier www.kariera.koszalin.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 stycznia 2018 roku.

Konkurs zostanie przeprowadzony przy wykorzystaniu elektronicznej platformy konkursowej służącej do przygotowania, weryfikacji i oceny zadań z zakresu programowania. Dostęp do platformy dla uczestników konkursu zagwarantowany zostanie przez firmę GlobalLogic S.A.

Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio Koszalin.

aj