To kolejny etap działań zapoczątkowanych w kurorcie w 2004 roku. Tym razem działania skupione będą na terenach blokowisk wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej.

W ramach projektu, którego całkowita wartość to prawie 11,5 mln złotych, zaplanowano szereg działań, m.in. budowę Centrum Wsparcia Mieszkańców z Obszaru Rewitalizacji. To tu mieszkańcy skorzystają z fizjoterapii, działać będzie też klub seniora, bank czasu, zajęcia dla dzieci i młodzieży czy poradnictwo zawodowe.

Dzięki środkom z Unii Europejskiej zaplanowano także przebudowę ulic Legionów i Zielonej oraz rozbudowę ulicy Rybackiej wraz z budową kładki nad ciekiem Otocznica. Swój wygląd zmienią też tereny Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tu pojawią się m.in.: plac zabaw, siłownia napowietrzna, miniboisko i mała architektura. Projekt zakłada także budowę YOUNG SPOT-u, czyli kompleksu do sportów ekstremalnych.

Jak informuje Karolina Surowiec z usteckiego ratusza, w ramach rewitalizacji zaplanowano także cykl działań społecznych o łącznej wartości 2,4 mln złotych. Pojawią się m.in. „podwórkowi pedagodzy”, którzy będą organizować czas wolny dzieci i młodzieży, a „złota rączka” pomoże osobom niesamodzielnym.

Rewitalizacja Ustki ruszy w przyszłym roku. Projekt realizowany będzie do 2022 roku.

ms/ar