fot. gminaslupsk.pl
W Swołowie przebudowane zostaną budynki zabytkowej stodoły oraz świetlicy. Organy w kościele zyskają nowy blask, a drogi - powiatowa nr 1105G i gminna nr 119004G - zostaną wyremontowane.

Inwestycje będą możliwe, ponieważ minister kultury i dziedzictwa narodowego podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą 7,58 mln zł projektu „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski”.

Projekt przygotowała gmina Słupsk przy współpracy z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Starostwem Powiatowym w Słupsku, Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną Gminy Słupsk oraz Parafią Bruskowo Wielkie. Całkowity koszt inwestycji to 14,4 mln zł.

Zaplanowane działania mają na celu ożywienie miejscowości Swołowo, wzrost jej atrakcyjności turystycznej oraz wykorzystania możliwości promocji instytucji kultury. W stolicy Krainy w Kratę przez cały rok odbywać się mają: warsztaty, spotkania, zielone szkoły.

W ramach projektu, który otrzymał ministerialne wsparcie zrealizowane zostaną następujące inwestycje: przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków, w tym zabytkowej stodoły oraz świetlicy, przeprowadzenie pełnej konserwacji i restauracji prospektu organowego w kościele filialnym w Swołowie oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1105G i przebudowa drogi gminnej nr 119004G.

Redakcja/gminaslupsk.pl/ar