Dziś w magazynie Biznes - Rynek - Ekonomia w Polskim Radiu Koszalin powiemy m.in. o przygotowaniach do Tygodnia Przedsiębiorczości i Forum Made In Koszalin, a także o rozpoczętym dziś posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, która zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Będzie też o naszych pieniądzach na kontach operatorów telekomunikacyjnych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził, jak cztery największe firmy działające w tej branży rozliczają nadpłaty po zakończeniu umów.

Przemysław Grabiński, zapraszam.