fot. Organizator
Jest to unikalny w skali światowej, a jedyny tego typu konkurs w Polsce. Idea konkursu wynika z założenia, iż fenomen jazzu, postrzeganego jako uniwersalny język artystyczny, jest bez wątpienia jednym z elementów łączących europejską i światową kulturę i jej tradycje.

Konkurs adresowany jest do młodych twórców, dla których jazz jest wartością wspólną, łączącą różne narodowe doświadczenia muzyczne. Celem konkursu jest promocja dokonań kompozytorskich młodych kompozytorów (do 35 lat). Jest to jedyny tego typu konkurs kompozytorski w Polsce przeznaczony dla muzyków komponujących tematy jazzowe i kompozytorów inspirujących się fenomenem jazzu.

Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio Koszalin.

aj