Wędrując po cmentarzach, przypominamy sobie swoich bliskich, powracamy do zdarzeń z nimi związanych, ale przecież cmentarze to także długa opowieść o historii miejsc, narodów, państw. Śladów koszalińskich cmentarzy szukała Jolanta Rudnik.

Posłuchaj

„Ślady w ziemi” - Jolanta Rudnik