Organizatorzy serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Współczesna perspektywa wsparcia kobiet”. Spotkanie jest wydarzeniem cyklicznym. Pierwsza z konferencji zaplanowana została na 24 listopada 2017 roku od godzin 10.00. Miejscem spotkania jest Politechnika Koszalińska, aula 101 B.

Celem Konferencji jest zwrócenie uwagi na istotną rolę działań podejmowanych na rzecz wsparcia kobiet samotnie wychowujących dzieci, a także zmagających się niepełnosprawnością intelektualną lub fizyczną dziecka.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną metody oraz sposoby wsparcia, których ofertami dysponują instytucje pomocowe. Będą dyskusje o udziale mass mediów w procesie informowania społeczeństwa o zaistniałych potrzebach w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

W Konferencji wezmą udział m.in.: prof. Ewa Ryś, biskup Krzysztof Włodarczyk, Grzegorz Hamera - Certyfikowany Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Agnieszka Jager - matka zastępcza wychowująca dzieci z zespołem Fas.


Do udziału w konferencji zaproszeni są wszyscy chętni, zajmujący się wspieraniem osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, reprezentanci instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy oraz udzielania wsparcia potrzebującym. Mile widziani są również studenci pedagogiki, psychologii i resocjalizacji, a także wszystkie osoby zainteresowane podejmowaną tematyką.

Patronem medialnym konferencji jest Polskie Radio Koszalin.

aj