fot. Anna Winnicka

Dziesięć niezapomnianych dni pełnych pozytywnych wrażeń, emocji, nowe przyjaźnie oraz nowe doświadczenie - to efekt polsko-ukraińskiego projektu, w którym uczestniczyli uczniowie z Tychowa oraz Dobromyla na Ukrainie. Uczniowie odbywali krótkie praktyki w wybranych koszalińskich firmach, m.in. w Polskim Radiu Koszalin oraz Bałtyckim Teatrze Dramatycznym.

Projekt został sfinansowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji w kwocie 63.642,31 zł.

Zapraszamy do wysłuchania reportażu Anny Winnickiej pt. „Ponad granicami”.

Posłuchaj

„Ponad granicami” - Anna Winnicka