fot. ze zbiorów prywatnych

Karol Mytnik był jednym z pierwszych koszalińskich pionierów. Przyjechał do Koszalina w czerwcu 1945 roku, podejmując pracę nauczyciela na organizowanych kursach repolonizacyjnych i dla analfabetów. Jednocześnie podjął się zorganizowania pierwszej koszalińskiej szkoły podstawowej dla pracujących przy ul. Zwycięstwa (obecnie siedziba Zespołu Szkół Sportowych nr 1), w której przez długie lata był nauczycielem. Współtworzył Klub Pioniera w Koszalinie, którego był długoletnim prezesem. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30.10.2014 roku, ulica zlokalizowana pomiędzy Morską a Mieszka I otrzymała imię Karola Mytnika. W audycji Henryka Livor Piotrowskiego posłuchamy wspomnień Karola Mytnika o jego przyjeździe do Koszalina i podjętych pracach na rzecz organizacji szkolnictwa w zrujnowanym wojną mieście.

Czytaj więcej

Posłuchaj

"Kamień i kwiat" - fragment audycji Henryka Livor Piotrowskiego z 1980 r.