Stowarzyszenie Bieg Zaślubin serdecznie zaprasza biegaczy na Mistrzostwa Kołobrzegu i Gminy Kołobrzeg w Biegu na 10 km.

Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada 2017 r. w Kołobrzegu. Start i meta usytuowane będą przy ul. Arciszewskiego 21, naprzeciwko wejścia do Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu.

Kołobrzeski Bieg Niepodległości w 2015 roku powrócił do kalendarza kołobrzeskich imprez sportowych i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Na uwagę zasługuje fakt, że w 2015 roku na starcie stanęło 117 biegaczy z Kołobrzegu i Gminy Kołobrzeg, a już w 2016 na starcie stanęło 261 biegaczy z całej niemal Polski. Od 2016 roku imprezą towarzyszącą biegowi jest Kołobrzeska Mila Niepodległości na dystansie 1609 m dla dzieci i młodzieży szkolnej.

W tym roku ze względu na planowany remont części ulicy Rodziewiczówny, od Pomnika Sanitariuszki do Kamiennego Szańca, trasa biegu została przeniesiona do Dzielnicy Zachodniej Kołobrzegu, ze startem i metą przy Zespole Szkół Morskich.

Głównym celem biegu jest upamiętnienie 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości i popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, promowanie zdrowego stylu życia. Bieg ma służyć również integracji stowarzyszeń biegowych z całej Polski.

Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem strony http://inetsport.pl/node/add/kolobrzeski-bieg-niepodl-2017

Patronem medialnym biegu jest Polskie Radio Koszalin.
aj