W dzisiejszej audycji Rynek Pracy będziemy między innymi radzić, co zrobić w przypadku, gdy pracodawca nie przestrzega zasady 13 złotych za godzinę pracy. Będziemy także ostrzegać przed fałszywymi ofertami pracy, a także zaproszeniami na rozmowy rekrutacyjne.

Renata Pacholczyk, zapraszam.