17. września 1939 roku Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Konsekwencje tego, co się wówczas wydarzyło to m.in. zbrodnia katyńska, zsyłki i śmierć tysięcy Polaków na dalekiej Syberii, zmiana granic Polski.

„17 września 1939 – IV rozbiór Polski” - o tym w Klubie Historycznym.

Zaprasza Andrzej Rudnik