Pierwszą godzinę audycji poświęcimy językowi polskiemu.

Od dłuższego czasu w codziennej mowie pojawia się coraz więcej przekleństw, wulgaryzmów i innych „śmieci”. Przeklinają młodzi i starzy, wykształceni, nobliwi i prostaccy, prawie wszyscy.

Czy jest przyzwolenie społeczne na wulgaryzację? Które słowa do niedawna uważane za wulgarne stają się „normą”? Dlaczego rzadko przestrzegany jest przepis o zakazie przeklinania w miejscach publicznych? Dlaczego wyrazy wulgarne stają się „nieodzownym” elementem twórczości artystyczne (piosenki, sztuki teatralne, seriale itp.)? Jaka jest rola rodziców, nauczycieli, językoznawców i innych osób z założenia odpowiedzialnych za „czystość języka” w procesie utrzymywania ojczystej mowy na odpowiednim poziomie? Na te pytania próba odpowiedzi po godzinie dwudziestej.

W drugiej godzinie Wieczornych Spotkań reportaż Edyty Lubiak pt. „Ratownicy morscy z Łeby”.
Autorka przedstawia problemy codziennej służby ratowników, ich zaangażowanie i dumę z możliwości wykonywania misji ratowania.

Czwartkowe Wieczorne Spotkania zakończy „Cafe Europa”, cotygodniowy przegląd najciekawszych wydarzeń w UE.

Zaprasza Andrzej Rudnik