magazynie Równe Szanse 60 plus tym razem będzie o słupskim programie "Młodość przychodzi z wiekiem" i o aktywnych oraz wszechstronnych seniorach z Manowa. Na Pomorzu Zachodnim zbierane są zgłoszenia do konkursu "Aktywni dla seniorów", a w całym kraju rośnie liczba Uniwersytetów III Wieku.

Iwona Kilczewska zapraszam