fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Po militarnej agresji III Rzeszy i ZSRR, polskie oddziały wojskowe od 1 września do 5 października 1939 roku podjęły próbę obrony polskich granic. Wojna obronna Polski, wobec przeważających sił wroga zakończyła się klęską. O jej przebiegu, dramatycznych wydarzeniach i niezwykłych aktach bohaterstwa usłyszymy we wspomnieniach żołnierzy, uczestników walk pamiętnego września 1939 roku.

Czytaj więcej

Posłuchaj

„Żołnierze września” - fragment audycji dokumentalnej Ireny Bieniek z 1969 r.