Dziś w magazynie "Rynek Pracy" m.in. o ofercie szkoleniowej dla bezrobotnych (i nie tylko) z regionu słupskiego. Będzie też o stopie bezrobocia w sierpniu.

Zapraszam, Mateusz Sienkiewicz