fot. warszawa.ngo.pl

W magazynie Równe Szanse 60 plus podsumujemy roczne funkcjonowanie programu darmowych leków dla seniora, zajrzymy do sianowskiej akademii seniora, która rozpoczyna kolejny rok zajęć. Będziemy też w Słupsku, gdzie Rada Seniorów będzie wyróżniać zasłużone dla osób starszych osoby i firmy. Nie zabraknie też relacji z warszawskiej parady osób po sześćdziesiątce i z kolejnej Lednicy seniora.
 
Iwona Kilczewska zapraszam