Dziś w magazynie "Rynek Pracy" m.in. o najnowszych danych na temat bezrobocia oraz o działaniach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wobec dłużników.

Mateusz Sienkiewicz, zapraszam!