fot. wikimedia

W pierwszej godzinie audycji rozmawiać będziemy o pojawiających się ostatnio postulatach polityków w sprawie reparacji wojennych od Niemiec za straty poniesione przez Polskę w latach II wojny światowej.

Jeden z pomysłodawców wystąpienia do rządu Republiki Federalnej z żądaniem odszkodowania poseł Arkadiusz Mularczyk mówi tak: „Istnieje wiele wątpliwości czy zrzeczenie się reparacji wobec NRD w 1953 roku było skuteczne. Widać napięcie po stronie niemieckiej w sprawie reparacji, nie mają na to dokumentów.Sprawa jest otwarta, trzeba Niemcom wystawić rachunek za II wojnę światową.

Oświadczenie w sprawie ewentualnego dochodzenia odszkodowań przedstawił wiceminister spraw zagranicznych Marek Magierowski odpowiadając na zapytanie jednego z posłów PiS.

Marek Magierowski napisał, że umowa z Poczdamu z 1945 roku zakładała, że polskie reparacje miały zostać wypłacone wraz z radzieckimi. ZSRR w 1953 roku zrzekł się jednak odszkodowania, które przysługiwało mu ze strony NRD. Dzień później polski rząd zrobił to samo, jednak zrezygnował z zadość uczynienia również od RFN.Polska doktryna skłania się ku stanowisku, że oświadczenie z 1953 roku stanowi wiążący jednostronny akt Państwa Polskiego- napisał wiceminister spraw zagranicznych.

W Wieczornych Spotkaniach o finansowych żądaniach w stosunku do Niemiec i innych aspektach stosunków polsko-niemieckich.

W drugiej godzinie reportaż Joanny Lejtan pt. „Łosoś wraca do Koszalina”.

Jest to opowieść o „tradycyjnych związkach” Koszalina z tymi rybami, pomniku łososia i udowadnianiu stwierdzenia, że łososie nasze, polskie, są lepsze od skandynawskich.

Czwartkowe Wieczorne Spotkania zakończy wizyta w kawiarni Europa.

Zaprasza Andrzej Rudnik.