fot. Michał Józefaciuk/wikimedia

W Klubie Historycznym PRK opowieść o ludziach, którzy podczas II wojny światowej z narażeniem życia ratowali Żydów. W Szczecinie, kilka dni temu, odbyła się uroczystość wręczenia medali „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” dwóm polskim małżeństwom.

Weronika i Kazimierz Kaczanowie oraz Anna i Stanisław Tomczakowie ukrywali i pomagali przeżyć okupację wielu Żydom. Odznaczenia przyznano im pośmiertnie , odebrały je dzieci i wnukowie uhonorowanych. W uroczystości uczestniczyła między innymi Anna Azari- ambasador Izraela w Polsce, która przypomniała legendę, mówiącą, że Bóg czuwa nad światem dzięki 36. cadykom, czyli świętym ludziom, chroniącym świat w jego imieniu. W Polsce-jak powiedziała- takich cadyków było prawie 7 tysięcy, bo tylu Polaków otrzymało tytuł „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”.

Zaprasza Andrzej Rudnik.