fot. NSZZ Solidarność

W pierwszej godzinie audycji zajmiemy się działaczami związkowymi, a punktem wyjścia do dyskusji będą wyniki badania przeprowadzonego przez CBOS. Badanie nosiło tytuł „Najmniej szanowane zawody”, wyniki nie są dla związkowców budujące.

Okazuje się, że zaraz po politykach, posłach i urzędnikach wyższego szczebla, na czwartym miejsce w rankingu „niepopularności” znaleźli się działacze związkowi. O czym to świadczy? Czy zaszkodził im mariaż z polityką? Co się stało ze związkami zawodowymi? Czy pracownicy mają jeszcze w nich oparcie, czy chcą być członkami organizacji związkowych- na te pytania postaramy się odpowiedzieć.

W drugiej godzinie reportaż Danuty Czerniawskiej pt. „Krajobraz po bitwie”. Autorka wraca w nim do znanej w całej Polsce sprawy strażników miejskich, którzy kilka lat temu pobili mieszkańca Szczecinka. Niedawno zostali skazani na kary więzienia. Co było powodem brutalnej interwencji strażników, jak oceniają sprawę samorządowcy i mieszkańcy Szczecinka, o tym w reportażu.


Zaprasza Jolanta Rudnik