W pierwszej godzinie audycji mówić będziemy o życzliwości. Niestety jest tak, że coraz częściej spotykamy się z zachowaniami dalekimi od szacunku, grzeczności, sympatii. Spotykamy się, ale też sami swoimi zachowaniami potwierdzamy tezę, że normalne do niedawna zachowania zmieniają się diametralnie. Powszechnymi stają się zwykłe chamstwo, zawiść, zazdrość, dążenie do dominacji nad innymi, przeświadczenie o własnej wielkości. Zanikają „przyzwoite zachowania”, nie mówi się „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję” itd.

Rodzice uczą dzieci, że mogą „walczyć o swoje” wszelkimi metodami. Nie mówi się o kindersztubie, zanikają zachowania konwencjonalne. Przestajemy zwracać uwagę na odpowiedni strój w określonych miejscach itp. Czy życzliwość może wrócić, czy zrozumiemy, że w środowisku przyjaznym a nie wrogim żyje się lepiej? O tym po godzinie 20.

Po 21. reportaż Anny Rawskiej pt.„Modrolas – znaki pamięci odkrywane na nowo”. Zygmunt Wujek i Jupi Podlaszewski od ponad 30 lat zajmują się upamiętnieniem lotników alianckich – jeńców obozu w Modrolesie. Dzięki ich staraniom przy stacji kolejowej w pobliskim Podborsku stanął pomnik. Przyjeżdżali tutaj byli jeńcy i ich rodziny. Wujek i Podlaszewski od lat utrzymują kontakt ze stowarzyszeniem jeńców Modrolasu w USA. Teraz odwiedzili ich w Stanach. Spotkali się z rodzinami jeńców i przygotowali wystawę medali autorstwa Z. Wujka przypominających o tamtych wydarzeniach.

Zaprasza Andrzej Rudnik